Choď na obsah Choď na menu

...pár slov k dejinám

História a  súčasnosť základného umeleckého školstva vo Valaskej

 

 

Obrázok

 

 

 

 

 

 

 

Hudobný život je jednou z výrazných stránok kultúrneho života obce Valaská. V celej histórii tejto obce neexistovalo hudobné dianie oddelene, ale bolo súčasťou bohatého spoločenského života. Existenciu a činnosť hudobnej školy môžeme charakterizovať ako novú kapitolu v hudobnom školstve, ktorá sa začala písať v školskom roku 1958/59.

Budova, v ktorej sídli súčasná Základná umelecká škola vo Valaskej, bola do roku 1957 miestnou štátnou štvortriednou školou. Rozhodnutím Miestneho národného výboru (MNV) sa stala hudobnou školou pre Valaskú a najbližšie okolie a položila základy hudobného diania a života. Keďže škola potrebovala veľké generálne opravy, prebehla rozsiahla rekonštrukcia a prestavba interiéru školy za výdatnej pomoci obetavých a nadšených ľudí a rodičov v rámci spoločných brigád vo voľnom čase, ktorá sa ukončila v priebehu niekoľkých mesiacov. Keďže nastal problém s nedostatkom vyučujúcich, vyučovanie sa začalo až v prvej polovici novembra v roku 1958.

Riaditeľom školy sa stal v roku 1958 skúsený hudobný pedagóg LEOPOLD KRULL. Škola začínala s 95 žiakmi, troma internými a jedným externým učiteľom, ktorí pracovali v klavírnom, akordeónovom a husľovom oddelení (Leopold Krull – husle, Elena Kanderová – klavír, Jozef Rychlý – akordeón, Edmund Korbačka – akordeón externe). Významným medzníkom sa stal školský rok 1961/62, keď bola Hudobná škola vo Valaskej premenovaná na Ľudovú školu umenia (ĽŠU). Po odchode riaditeľa Leopolda Krulla v školskom roku 1970/71 prebrala vedenie školy mladá ambiciózna učiteľka PAULÍNA KOREŇOVÁ, ktorá vyštudovala hru na klavíri na Konzervatóriu v Ostrave. V školskom roku 1990/91 došlo k zmene, keď sa zmenila ĽŠU na Základnú umeleckú školu (ZUŠ). O rok neskôr sa funkcie riaditeľky ujala dlhoročná učiteľka, ale aj bývalá absolventka klavírneho oddelenia VALÉRIA ŠVANTNEROVÁ.

 

 

Obrázok

 

V školskom roku 2008/2009 škola oslávila 50. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti dal obecný úrad zrekonštruovať budovu školy (výmena okien, zateplenie, vymaľovanie zvonka i zvnútra, oprava sociálnych zariadení, vytvorenie ateliéru pre výtvarný odbor, zrenovovanie tried pre dychové a spevácke oddelenie, zakúpenie školského nábytku). V rámci skrášľovania okolia školy dal postaviť altánok na koncertnú činnosť a pred školou dal vybudovať parkovisko s asfaltovým povrchom.

Učitelia a žiaci ZUŠ sa už od samého začiatku existencie školy zapájali aj do hudobného života v rámci regiónu. Pôsobili a stále pôsobia v dychovom orchestri obce Valaská, mesta Brezna, v dychovej hudbe Železiarní Podbrezová, v spevokoloch a i.

V hudobnom odbore sa vyučuje hra na týchto nástrojoch: akordeón, klavír, husle, dychové nástroje (zobcová flauta, priečna flauta, saxofón, klarinet, gajdy, fujara).

 

 

V jednotlivých oddeleniach vyučujú:

 

 

klavírne oddelenie: Valéria Švantnerová,

Ing. Peter Pisár, Martina Škantárová

dychové oddelenie: Ján Jenča, 

Mgr. art. Adriana Bundová

akordeónové oddelenie: Vlasta Pastorková

spevácke oddelenie“ Bc. Adriána Škrváňová

výtvarný odbor: Mgr. Rastislav Turňa

 

Žiaci sa v uvedených odboroch a oddeleniach pripravujú na štúdium na konzervatóriách, akadémiách umení, prípadne na pedagogických fakultách, zapájajú sa do rozmanitých kultúrno-spoločenských podujatí, spolupracujú s divadelným, súborom Valašťan, s miestnym kultúrnym strediskom a miestnym odborom Matice slovenskej, pripravujú sa na činnosť v obecnom dychovom orchestri a spevokole.

 

 

Obrázok

 

 

 
 

 

 
Update cookies preferences