Choď na obsah Choď na menu

Školné

Príspevok na úhradu nákladov spojených so Štúdiom

 

Výška príspevku sa určuje v Základnej umeleckej škole nasledovne:

Výška príspevku, v ktorom žiak ZUŠ je započítaný do zberu údajov:

1x v skupinovej forme a 1x individuálnej forme štúdia.

 

Štúdium

Forma

Výška

mesačných

nákladov

Platba raz za pol roka

Prípravné štúdium (PŠ)

Skupinová forma

2 €

10 €

Individuálna forma

4 €

20 €

Základné štúdium (ZŠ)

Skupinová forma: tanečný odbor

4,20 €

21 €

Skupinová forma: výtvarný odbor

3,80

19 €

Skupinová forma: hudobný odbor

3

15 €

Individuálna forma

5 €

25 €

Štúdium pre dospelých (ŠPD)

bez vlastného príjmu do 25 rokov

Skupinová forma

4 €

20 €

Individuálna forma

5 €

25 €

ŠPD s vlastným príjmom

Skupinová forma

20 €

100 €

Individuálna forma

25 €

125 €

 

Výška príspevku, pokiaľ žiak chce študovať v dvoch formách štúdia toho istého zamerania (2x v individuálnej  forme). Platba druhého hlavného predmetu:

 

Štúdium

Forma

Výška

mesačných

nákladov

Platba raz za pol roka

Prípravné štúdium (PŠ)

Individuálna forma

20 €

100 €

Základné štúdium (ZŠ)

Individuálna forma

25 €

125 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo účtu: SK66 5600 0000 0020 7071 6003

 

Variabilný symbol žiaka: oznámi triedny učiteľ; dostanete mailom