Choď na obsah Choď na menu

Usmernenie na začiatok šk. roku

27. 8. 2020

Bezpečnostné usmernenie pre rodičov na začiatok školského roku 2020/2021

 

 

 • - Do budovy ZUŠ je povolené vstupovať len žiakom, ktorí sa zúčastňujú vzdelávacieho procesu, bez sprievodu rodiča.

 

 • - Rodičia sa môžu zdržovať len v areáli školy.

 

 • - Do budovy ZUŠ môže vstúpiť len jeden rodič v prípade, že jeho dieťa ide na prijímacie skúšky a podrobí sa meraniu teploty pri vstupe do budovy.

 

 • - Rodičia alebo zákonní zástupcovia odovzdajú svoje dieťa pri vstupe do budovy ZUŠ.

 

 • - Pri vstupe do budovy bude žiakovi zmeraná teplota.

 

 • - V prípade že má žiak zvýšenú teplotu, alebo vykazuje príznaky respiračného ochorenia, nebude do budovy vpustený a musí opustiť areál školy.

 

 • - V budove školy je zakázané pohybovať sa bez prekrytia horných dýchacích ciest.

 

 • - V triedach je prekrytie horných dýchacích ciest dobrovoľné a na zvážení rodiča.

 

 • - Počas vyučovacieho procesu v Tanečnom odbore nie je nutné aby žiak mal na tvári rúško.

 

 • - Prvé 2. týždne školského roku nebude prebiehať vyučovanie na elokovaných pracoviskách v Podbrezovej a Predajnej, ale len v hlavnej budove ZUŠ vo Valaskej. Po skončení tejto lehoty sa uverejní usmernenie, ako bude vyučovanie na elokovaných pracoviskách prebiehať ďalej.

 

 

 

Priebeh prvého školského dňa

 

 • - Žiak pri vstupe do budovy ZUŠ odovzdá vyplnený zdravotný dotazník a prehlásenie o bezinfekčnosti. Obe tlačivá je možné stiahnuť z internetovej stránky školy.

 

 • - Pokiaľ rodič nemá možnosť vytlačiť si tlačivá doma, vypíše ich pred budovou ZUŠ v prvý školský deň.

 

 • - Žiak vstupuje do budovy s prekrytím horných dýchacích ciest.