Choď na obsah Choď na menu

Učíme online

Vážení rodičia,

 

 

dovoľte mi všetkých Vás pozdraviť v tomto asi pre každého mimoriadne nezvyčajnom období.

 

 

Máme pred sebou asi dlhšie obdobie, kedy nebudeme ako škola môcť fungovať normálnym spôsobom výchovno-vzdelávacieho procesu, preto by som Vás chcela poprosiť o ústretovosť a pochopenie aj z Vašej strany.

 

 

Tento týždeň moji kolegovia prostredníctvom mailov, telefonátov, WhatsApp, Messenger skype,.....  nadviažu komunikáciu buď s Vami, ako rodičmi, alebo  priamo so žiakmi – ak sú starší a dohodnú si pravidlá, akým spôsobom bude prebiehať počas tohto obdobia vzdelávací proces vo všetkých odboroch. Každý učiteľ si zvolí individuálny prístup a postup podľa svojich možností. Takže, Vaše deti – naši žiaci, budú naďalej pokračovať v štúdiu. Táto situácia je pre všetkých nová, preto budeme využívať aj nové spôsoby vzdelávania Verím, že sa nám to podarí všetkým hlavne v zdraví zvládnuť.

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok  môžete kontaktovať mňa, ako riaditeľku školy, alebo svojho triedneho učiteľa.

 

 

Všetkým Vám rodičia ďakujem za pochopenie, prajem hlavne pevné zdravie a veľa síl na nastávajúce dni.

 

 

                                                                                               S úctou

                                                                                            PaedDr. Adriána Škrváňová DiS.art

                                                                                                    riaditeľka ZUŠ Valaská

 

 

 

 

moje kontaktné údaje:  09014 386 387, zusvalaska@gmail.com

 

 

 

 

 
 

 

 
Update cookies preferences