Choď na obsah Choď na menu

Mgr. Jaroslav Dilský

dilsky.jpgAko desaťročný nastúpil na ĽŠU (Ľudová škola umenia), kde študoval Hru na trúbku. Po štyroch rokoch pokračoval v štúdiu na konzervatóriu v Košiciach, v triede profesora Ladislava Tomku. V roku 1989 nastúpil do prvého zamestnania na ĽŠU vo Svite. Po tomto povolaní pokračoval v učiteľskej kariére na ZUŠ Štrba, ZUŠ Poprad, ZUŠ Kežmarok - Petržalská, ZUŠ Polomka a nakoniec na ZUŠ vo Valaskej. Vysokoškolské vzdelanie ukončil na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku v roku 2009. V jeho voľnom čase pôsobil v umeleckých telesách ako: Dychový orchester Svit, Poprad, Kežmarok a Podbrezová.