Choď na obsah Choď na menu

Mgr. Iveta Rogožanová

rogožanová

Narodila sa v Brezne. Základnú umeleckú školu navštevovala v rodnom meste, kde ukončila I. cyklus, v predmete Hra na klavír. Po ukončení základnej školy študovala na Gymnáziu J. Chalupku. Popri štúdiu na strednej škole navštevovala ZUŠ v Banskej Bystrici, kde bola absolventkou II. cyklu v triede pani učiteľky Viery Horváthovej. Vysokoškolské roky prežila na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde úspešne ukončila štúdium učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov – aprobácia: Dejepis - Hudobná výchova. Počas vysokoškolského štúdia naďalej pokračovala v prehlbovaní umeleckých vedomostí na ZUŠ v Banskej Bystrici, kde ukončila štúdium pre dospelých. Po štúdiách sa zamestnala ako učiteľka základnej školy v Brezne. Od roku 2007 pôsobí ako pedagóg hudobnej náuky a klavíra na ZUŠ Valaská.

 
 

 

 
Update cookies preferences