Choď na obsah Choď na menu

Mgr. art. Adriana Bundová

pisar.jpg

Narodila sa v Brezne. Základnú umeleckú školu vychodila v obci Valaská. Po ukončení základnej školy študovala na Gymnáziu J. Chalupku v Brezne. Popri strednej škole navštevovala II. stupeň, základného štúdia v ZUŠ Valaská – Hra na flaute. Po maturite sa rozhodla pokračovať v štúdiách hudby a začala navštevovať Konzervatórium J. M. Hurbana v Žiline, kde študovala hru na flautu u profesora Jozefa Sršňa. Záujem o hudbu prehĺbila na Akadémii muzických umení v Banskej Bystrici. Štúdium absolvovala u doc. Margity Gromovej. Už počas vysokoškolských štúdií začala pedagogicky pôsobiť na ZUŠ Valaská - vo svojej rodnej obci - kde vyučuje až dodnes. V šk. roku 2017/2018 vyučuje Hru na flaute na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici. Popri pedagogickej činnosti účinkuje ako hráčka na 1. altový saxofón v Tanečnom orchestri Valaská, vypomáha v Dychovej hudbe Železiarne Podbrezová (hra na flautu, spev) a je členkou spevokolu Lipka pri MOMS Valaská.

 
 

 

 
Update cookies preferences