Choď na obsah Choď na menu

Klavírne oddelenie

 

Klavírne oddelenie

 

 

Naša škola si nevyberá výlučne talentované deti, ani nevychovala výraznú plejádu slávnych klaviristov. Ale to ani nikdy nebolo jej cieľom. Oproti bežným názorom je pre nás omnoho dôležitejšie učiť dieťa bez ohľadu na jeho umelecké nadanie. Objaviť deťom tajomný, nádherný svet hudby, uviesť ich do tohto čarovného sveta, a tým napomáhať rozvoj ozajstných, plnohodnotných, harmonických ľudí. Je to len jedna z ciest výchovy človeka, prebudenie lásky k umeniu, zoznámenie s veľkými hudobnými dielami, ale aj tanečnou a populárnou hudbou.

Výskum dokázal, že práca s hudbou zlepšuje charakter detí a blahodarne pôsobí na ich psychický stav. Neprispieva len k všeobecnému rozvoju, ale má aj liečebné vlastnosti. Tréning prstov ruky s presnými koordinovanými pohybmi je silným prostriedkom aktivizácie mozgovej kôry, lebo ruky a mozog na seba vzájomne vždy kladne pôsobia. Je medzi nimi tesné spojenie.

Dieťa je osobnosť, ktorá je už schopná vlastného originálneho myslenia, vyjadrenia svojho „ja“ a vlastnej vôle. Pre pedagóga sú pri umeleckej výchove práve tieto vlastnosti rozhodujúce.

 

 

 

 

Pokročilá hra na klavíri vyžaduje presnú a zložitú koordináciu všetkých desiatich prstov. Z detí, ktoré niekoľko rokov hrali na klavíri, vyrastú podľa zistení rýchli a presní pisatelia, mechanici, opravári a chirurgovia. Vynikajú v každej činnosti, ktorá vyžaduje súčasné použitie oboch rúk a niekoľkých prstov.


Možnosti dnešného využitia znalosti hry na hudobnom nástroji:

 •  učiteľstvo na prvom a druhom stupni základnej školy

 •  súkromné vyučovanie

 •  vyučovanie hry na hudobnom nástroji v rámci školského systému

 •  riadenie a organizovanie v oblasti kultúry

 •  zvuková technika

 •  najrôznejšie práce v televízii, rozhlase a v nahrávacích štúdiách

 •  komponovanie a aranžovanie hudby

 •  strih filmov

 •  produkcia reklám

 •  nakladateľská činnosť

 •  prednášanie, výskum v oblasti akustiky

 •  elektronika

 •  výroba a opravy hudobných nástrojov

 •  vedenie speváckeho zboru

 •  dirigovanie

 •  predaj hudobných nosičov a nástrojov

 •  organizovanie koncertov

 •  usporadúvanie aktivít na voľný čas

 •  muzikoterapia

 •  knihovníctvo

 •  počítačové programovanie

 •  všetky javiskové formy umenia atď.


Vo svete, kde je málo pracovných príležitostí, môže byť schopnosť hrať na hudobnom nástroji viac než len zábava na využitie voľného času. Ale určite budete so mnou súhlasiť, že ani sama hra, ako zdroj celoživotnej radosti, nie je primalou odmenou za vynaložené úsilie.

 

 

Výtvarné oddelenie

Datum: 29. 3. 2015
Fotografií: 0
Zložiek: 0