Choď na obsah Choď na menu

Mariana Faško-Rudášová

fasko-rudasova.jpg

V roku 1991 úspešne ukončila štúdium na Konzervatóriu v Žiline, kde vyštudovala Hru na priečnu flautu. Ihneď po ukončení štúdia začala pôsobiť ako pedagóg na Základnej umeleckej škole. Vyučuje hru na rôzne dychové nástroje, ako napríklad Flauta, Saxofón, Klarinet, ale aj Hudobnú náuku. Od šk. roku 2013/2014 súčastne pôsobí ako pedagóg na dvoch školách: ZUŠ Brezno a ZUŠ Valaská. Vo svojom voľnom čase pôsobí ako členka Tanečného orchestra vo Valaskej a členka Chrámového zboru Iuventus.